ผู้บริหาร

0 ผคก

1 วค2 ซบ

ปฏิทิน

S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ผู้ใช้งานทั้งหมด

1190342
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
97
4707
97
1180849
12720
7560
1190342

Your IP: 3.214.224.224
2020-02-23 11:17

ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) วางแผน ควบคุม กำกับดูแล การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมือกลเครื่องจักกลไฟฟ้า ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำ เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์บังคับน้ำ และระบบประปา เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

2) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการดัดแปลง ซ่อมสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และชิ้นส่วนอื่นๆ ของเครื่องมือกล เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์บังคับน้ำ  และระบบประปา เพื่อใช้ทดแทนของเก่าที่ชำรุดใช้งานไม่ได้

 

3) ศึกษา ออกแบบ ผลิต และพัฒนาชิ้นส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์บังคับน้ำและระบบประปา เพื่อให้ตอบสนองความต้องการใช้งาน สะดวก ประหวัด คุ้มค่า ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

4) ควบคุม ตรวจสอบ การตรวจวัดมลพิษของยานพาหนะ เพื่อปรับปรุงให้ค่ามลพิษยานพาหนะอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

 

5) สำรวจ รวบรวม ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล การซ่อมแซม การบำรุงรักษาเครื่องมือกล เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์บังคับน้ำและระบบประปา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงการซ่อมแซม ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

บุคลากรภายในฝ่ายฯ

ซบ.ชป7

logo117ปี

หมายเลขโทรศพทภายใน สชป

 

ลิงค์อื่นๆ


 

 

พยากรณ์อากาศ

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322